A HOMEOPÁTIA LEHETŐSÉGEI A POST-COVID TÜNETKÉPEK KEZELÉSÉBEN / TREATMENT OF POST-COVID SYMPTOMS FROM HOMEOPATHIC ASPECT (Live Streaming)

Vagy belépés a megvásárolt kurzusod eléréséhez.

A HOMEOPÁTIA LEHETŐSÉGEI A POST-COVID TÜNETKÉPEK KEZELÉSÉBEN / TREATMENT OF POST-COVID SYMPTOMS FROM HOMEOPATHIC ASPECT streaming

Please scroll down for English version!

India Nr 1. homeopata tanára először Magyarországon!

Dr. Gaurang Gaikwad világszerte az egyik legnépszerűbb homeopata tanár a hallgatói körében. Indiában megválasztották 2020-ban (a COVID évében!) az év innovatív homeopata tanárának! Ez hatalmas szó, egy olyan közel 1,5 milliárd lakosú országban, ahol ezt a területet külön minisztérium képviseli. A homeopata szakember az elmúlt években több száz homeopatát képzett a tanfolyamain, továbbá saját online oktatási platformot hozott létre. Sikeres tanfolyamokat tart gyakorló orvosok, homeopaták és a homeopátiával rokonszenvezők számára. A nemzetközi hírű Mumbai-i Klasszikus Homeopátia Akadémia oktatója, ahol a hallgatók különböző szinteken és témák szerint ismerhetik meg a homeopátia alkalmazási területeit. Együtt dolgozott Dr. Sankaran-nal és Dr. Sunirmal Sarkar világhírű homeopata mesterekkel, több könyvük elkészítésében jelentős szerepet vállalt.

Klinikai és oktatási munkája mellett négy nagyszerű könyv szerzője (A mentális rubrikák dekódolása; A nozódák és szarkódák materia medica-ja; valamint A repertorizáció művészete című műve az elmúlt években jelent meg), melyeket már adaptáltak francia, portugál és orosz nyelvre is. A negyedik angol nyelvű könyve épp most jelent meg „Homeopátiás stratégiák és térképek akut esetekre” címmel.
Munkájában és tanításaiban a klasszikus homeopátiát ötvözi a fejlettebb „birodalmi” megközelítéssel, hogy művészi módon, a homeopátia és az életmódváltás (étrend, mozgás, életmódbeli egyensúlytalanságok korrekciója) szinergiájában tudja kezelni a hozzá forduló betegeket.

Dr. Gaurang Mumbaiban, Indiában él és ott gyakorolja a homeopátiát. Ugyanakkor járja a nagyvilágot is, hogy minél több helyen ismertesse meg diákjait a homeopátia mélységeivel, kezelje a rászoruló betegeket és terjessze a homeopátia szeretetét.
Ha további információkra kíváncsi az előadó kapcsán, látogassa meg ezt a weboldalt.

Időpont: 2023. szeptember 29-30. (péntek-szombat)
Helyszín: Harmónia Palota (1088 Budapest, Múzeum u. 9. / emeleti nagyterem)
Előadó: Dr. Gaurang Gaikwad

A két napos képzés témái: post-COVID tünetek kezelése homeopátiával (oltások utáni állapotok kezelése, pajzsmirigy megbetegedései, autoimmun folyamatok kezelése, nőgyógyászati panaszok), materia medica, klinikai tippek, esetek, tapasztalatok.

A képzés angol nyelven, magyar konszekutív tolmácsolással kerül megrendezésre.

Részvételi díj:
Ha nincs lehetősége Budapestre utazni az eseményre, válassza a LIVE STREAMING (élő közvetítés) opciót! Az eseményről felvétel NEM készül, de lehetősége van, a 2 napos rendezvényt otthon, fotelből végignézni, ha szeretné és ennek díját előzetesen átutalja számlánkra.
Ennek díja: 30 000 HUF / 75 EUR. 

Minden résztvevő dr. Gaurang saját klinikai tapasztalatai alapján kidolgozott ingyenes post COVID-, pajzsmirigy- és nőgyógyászati e-formátumú repertóriumi összefoglalót kap ajándékba!

…és ez még nem minden! …kedvezménnyel lehet a képzésen megvásárolni majd a könyveit (köztük a frissen megjelent „Homeopátiás stratégiák és térképek akut esetekre” című újdonságot is) és kedvezménnyel lehet a helyszínen a további online kurzusaira jelentkezni.

TREATMENT OF POST-COVID SYMPTOMS FROM HOMEOPATHIC ASPECT

India’s No. 1 homeopathic teacher for the first time in Hungary!

Dr. Gaurang Gaikwad is one of the most popular homeopathic teachers among his students worldwide. In India, he has been chosen as the Innovative Homeopathic Teacher of the Year 2020 (the year of COVID!)! That’s a big word in a country of nearly 1.5 billion people, where there is a separate ministry for this field. The homeopathic practitioner has trained hundreds of homeopaths in his courses over the years, and has also created his own online educational platform. He runs successful courses for practitioners, homeopaths and those with an affinity for homeopathy. He is an instructor at the internationally renowned Classical Homeopathy Academy in Mumbai, where students can learn about the applications of homeopathy at different levels and by different topics. He has worked with world renowned homeopathic masters like Dr. Sankaran and Dr. Sunirmal Sarkar, and has worked in the making of several of their books.
In addition to his clinical and educational work, he is the author of four major books (Decoding Mental Rubrics; The Materia Medica of Nosodes & Sarcodes and The Art of Repertorisation, published in recent years), which have been adapted into French, Portuguese and Russian. His fourth book in English has just been published, „Homeopathic strategies and maps for acute cases”.

In his work and teaching, he combines classical homeopathy with the „Advanced Kingdom” approach to treat patients who come to visit him in an artful synergy of homeopathy and lifestyle change (diet, exercise, correction of lifestyle imbalances).

Dr Gaurang lives and practices homeopathy in Mumbai, India. He also travels the world to introduce his students to the depths of homeopathy, treat patients in need and spread the love of classical homeopathy. For more information about the speaker, please visit his website: https://www.drgauranggaikwad.com/

Mark your calendar now for his first seminar in Budapest, Hungary !

Date: 29-30 September 2023 ( Friday and Saturday )
Location: Harmonia Palace ( 1088 Budapest, Múzeum u. 9. /  conference hall )
Lecturer: Dr. Gaurang Gaikwad

The two-day training will cover: post-COVID symptom management with homeopathy ( post-vaccination conditions, thyroid disorders, autoimmune conditions, gynaecological complaints ), materia medica, clinical tips, cases, experiences.

The training will be held in English with consecutive interpretation in Hungarian.

Participation fee:If you can’t travel to Budapest for the event, choose the LIVE STREAMING option! The event will NOT be recorded, but you can watch the 2-days event live from your comfy armchair at home if you wish. This is possible if you transfer the fee (30 000 HUF / 75 EUR) in advance to our account. 

All participants will receive a free post COVID, thyroid and gynecological e-format repertory summary based on Dr. Gaurang’s own clinical experience!

…and that’s not all! …you can purchase his books at the training (including the recently published „Homeopathic Strategies and Maps for Acute Cases”) at a discount and you will be able to register for his other online courses at the venue at a discount price.

Technical information for Bank transfer: 

Terápia Natúra Alapítvány (Foundation Terápia Natúra)
Bank account:10403181-50526648-74781010
IBAN code:  HU78 1040 3181 5052 6648 7478 1010
SWIFT (BIC): OKHB HUHB

Bank: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.